Thứ hai, 23/11/2020, 0:0
Lượt đọc: 116

Cập nhật dữ liệu học sinh học kỳ I năm học 2020-2021

Sở GD&ĐT Hà Nội có Công văn số 4128/SGDĐT-VP V/v đôn đốc cập nhật kết quả đánh giá học sinh giữa học kỳ I trên phần mềm cơ sở dữ liệu Ngành. Nhà trường đề nghị các thầy, cô tiến hành cập nhật dữ liệu học sinh đầy đủ đúng tiến độ. Hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/11/2020. Trân trọng

Viết bình luận

152