Trường THPT Tiền Phong xã Tiền Phong huyện Mê Linh thành phố Hà Nội
Thứ bảy, 3/4/2021, 0:0
Lượt đọc: 74

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TIỀN PHONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2021
( Từ ngày 01 tháng 4 năm 2021 đến ngày 30 tháng 4 năm 2021
THỨ/TUẦN TUẦN 28 TUẦN 29 TUẦN 30 TUẦN 31 TUẦN 32
HAI (Trực LĐ: đ/cNam) 05/4/2021 12/4/2021 19/4/2021 26/4/2021
Tiết 1: Sinh hoạt tập trung; Ngoại khóa Tiết 1: Sinh hoạt tập trung; Ngoại khóa Tiết 1: Sinh hoạt tập trung; Ngoại khóa Tiết 1: Sơ kết thg 4 và triển khai nhiệm vụ thg5
(Tổ Toán -Tin thực hiện) (Tổ Sử-Địa-GDCD_TD-QP- thực hiện) Các môn ôn tập , chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ
BA (Trực LĐ: đ/cKhoa) 06/4/2021 13/4/2021 20/4/2021 27/4/2021
Kiểm tra công tác dạy và học; dự giờ GV Kiểm tra công tác dạy và học; dự giờ GV
Mời TTCM , Nhóm trưởng CM đi dự cùng Mời TTCM , Nhóm trưởng CM đi dự cùng
8h00, Đ/c Nam dự họp tại Huyện ủy
(Trực LĐ: đ/cNam) 07/4/2021 14/4/2021 21/4/2021 28/4/2021
Kiểm tra công tác dạy và học; dự giờ GV Kiểm tra công tác dạy và học; dự giờ GV Toàn trường nghỉ học văn hóa
Mời TTCM , Nhóm trưởng CM đi dự cùng Mời TTCM , Nhóm trưởng CM đi dự cùng (Giỗ tổ Hùng Vương)
NĂM (Trực LĐ: đ/cKhoa) 01/4/2021 8/4/2021 15/4/2021 22/4/2021 29/4/2021
Tiết 4(S): Chi bộ Tiết 4; 5 (S): Họp Tổ CM theo chủ đề và Tiết 4; 5 (S): Tiết 4; 5 (S): Họp Tổ CM theo chủ đề Tiết 4(S): Họp Tổ CM, đánh giá tháng 4
Tiết 5(S): Họp HĐSP Triển khai công tác chuẩn bị kiểm tra KS Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh K12 Kiểm tra công tác văn phòng Tiết 5(S): Họp CBCC đánh giá tháng 4 và
Đ/c Khoa họp tại Huyện Triển khai bồi dưỡng học sinh yếu, kém Kiểm tra hồ sơ giáo viên xét nâng lương tháng 4, trước thời hạnQ II
7h45: Đ/c Thúy, đ/c Hằng tập huấn Công đoàn Triển khai bồi dưỡng học sinh yếu, kém Triển khai bồi dưỡng học sinh yếu, kém Triển khai bồi dưỡng học sinh yếu, kém
SÁU (Trực LĐ: đ/cNam) 02/4/2021 09/4/2021 16/4/2021 23/4/2021 30/4/2021
Đ/c Nam Họp tại Huyện ủy Nghỉ học văn hóa (Nghỉ Lễ 30/4)
(Trực lãnh đạo theo lịch)
Tiết 5 (S) Họp giao ban BGH, CĐ; Đoàn TN Tiết 5 (S) Họp giao ban BGH, CĐ; Đoàn TN Tiết 5 (S) Họp giao ban BGH, CĐ; Đoàn TN
BẢY (Trực LĐ: đ/cKhoa) 03/4/2021 10/4/2021 17/4/2021 24/4/2021 01/5/2021
HS tham dự Thi tìm hiểu PL cấp Cụm Nghỉ học văn hóa (Ngày quốc tế lao động 01/5)
(Tại C3 Kim Anh) (Trực lãnh đạo theo lịch)
CHỦ NHẬT 04/4/2021 11/4/2021 18/4/2021 25/4/2021

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105