Chủ nhật, 5/9/2021, 19:48
Lượt đọc: 70

Lịch công tác tuần 1 (từ 06/9-12/9/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

 ( Từ ngày 06/9- 12/9/2021)

 

Thứ/ ngày tháng

Nội dung công việc

Trực LĐ

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai

06/9

+Thực hiện TKB số 1_HK I áp dụng từ 06/9/2021;

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+GVBM K12 phụ trách đội tuyển: Rà soát, thành lập và báo cáo đội tuyển HSG K12 các môn VH kèm theo kế hoạch bồi dưỡng cho đ/c Nam;

+Giáo viên bộ môn không trong diện cách ly, phong tỏa đến trường thực hiện ký duyệt hồ sơ học bạ, sổ điểm năm học 2020-2021 ( Báo cáo đ/c Hiệu trưởng để phê duyệt, cấp giấy đi đường theo quy định), thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch;

T. Nam

Ba

07/9

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+Giáo viên bộ môn không trong diện cách ly, phong tỏa đến trường thực hiện ký duyệt hồ sơ học bạ, sổ điểm năm học 2020-2021 ( Báo cáo đ/c Hiệu trưởng để phê duyệt, cấp giấy đi đường theo quy định), thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch;

T. Khoa

08/9

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+TTCM nộp KH dạy thêm, GVBM hoàn thành nộp đơn xin dạy thêm, Hs hoàn thành đơn xin học thêm theo mẫu (đ/c Đạt thu và b/c);

+Lãnh đạo phê duyệt các kế hoạch chuyên môn, chủ nhiệm; các kế hoạch phục vụ công tác dạy và học (đ/c Nam, đ/c Khoa: duyệt);

+Giáo viên bộ môn không trong diện cách ly, phong tỏa đến trường thực hiện ký duyệt hồ sơ học bạ, sổ điểm năm học 2020-2021 ( Báo cáo đ/c Hiệu trưởng để phê duyệt, cấp giấy đi đường theo quy định), thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch;

T. Nam

Năm

09/9

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+Giáo viên bộ môn không trong diện cách ly, phong tỏa đến trường thực hiện ký duyệt hồ sơ học bạ, sổ điểm năm học 2020-2021 ( Báo cáo đ/c Hiệu trưởng để phê duyệt, cấp giấy đi đường theo quy định), thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch;

T. Khoa

Sáu

10/9

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+GVCN tổng hợp báo cáo tình hình học tập của lớp theo mẫu, gửi bản mềm cho lãnh đạo;

+Thông báo TKB học thêm (Áp dụng từ ngày 13/9/2021)

+GVCN không trong diện cách ly, phong tỏa đến trường thực hiện ký duyệt hồ sơ học bạ, sổ điểm năm học 2020-2021 ( Báo cáo đ/c Hiệu trưởng để phê duyệt, cấp giấy đi đường theo quy định), thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch;

T. Nam

Bảy

11/9

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+Tổng hợp, báo cáo và rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch Covid-19 ( GVCN và đ/c Khoa)

 

T. Khoa

CN

12/9

 

 

T.Nam

 

Ghi chú: Ngoài các công việc trên, lịch còn có sự bổ sung theo lịch công tác của Sở GD &ĐT Hà Nội; Huyện ủy –HĐND- UBND Huyện Mê Linh và sự phân công công việc của đ/c Hiệu trưởng.

 


PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC BẢO VỆ HÀNG TUẦN

STT

Thứ

Ngày, tháng, năm

Ban ngày

Ban Đêm

Họ và tên

Thời gian

Trực thay
( nếu có)

Họ và tên

Thời gian

Trực thay
( nếu có)

2

Hai

06/09/2021

Nguyễn Tiến Tuyên

Từ 7giờ đến 19h00

 

Lê văn Mận

Từ 19 giờ đến 7h00

 

Nguyễn Văn Lợi

 

Nguyễn Văn Minh

 

3

Ba

07/09/2021

Lê văn Mận

Từ 7giờ đến 19h00

 

Nguyễn Tiến Tuyên

Từ 19 giờ đến 7h00

 

Nguyễn Văn Minh

 

Nguyễn Văn Lợi

 

4

08/09/2021

Nguyễn Văn Lợi

Từ 7giờ đến 19h00

 

Nguyễn Văn Minh

Từ 19 giờ đến 7h00

 

Nguyễn Tiến Tuyên

 

Lê văn Mận

 

5

Năm

09/09/2021

Lê văn Mận

Từ 7giờ đến 19h00

 

Nguyễn Văn Lợi

Từ 19 giờ đến 7h00

 

Nguyễn Văn Minh

 

Nguyễn Tiến Tuyên

 

6

Sáu

10/09/2021

Nguyễn Tiến Tuyên

Từ 7giờ đến 19h00

 

Lê văn Mận

Từ 19 giờ đến 7h00

 

Nguyễn Văn Lợi

 

Nguyễn Văn Minh

 

7

Bảy

11/09/2021

Nguyễn Văn Minh

Từ 7giờ đến 19h00

 

Nguyễn Tiến Tuyên

Từ 19 giờ đến 7h00

 

Lê văn Mận

 

Nguyễn Văn Lợi

 

8

CN

12/09/2021

Nguyễn Văn Lợi

Từ 7giờ đến 19h00

 

Nguyễn Văn Minh

Từ 19 giờ đến 7h00

 

Nguyễn Tiến Tuyên

 

Lê văn Mận

 

 

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

152