Trường THPT Tiền Phong xã Tiền Phong huyện Mê Linh thành phố Hà Nội
Thứ hai, 6/12/2021, 9:2
Lượt đọc: 111

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 ​(Từ ngày 06/12- 12/12/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

 ( Từ ngày 06/12- 12/12/2021)

 

Thứ/ ngày tháng

Nội dung công việc

Trực LĐ

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai

06/12

+Thực hiện TKB số 4;

+SH chào cờ và Sinh hoạt tập thể;

+Dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+GVCN báo cáo sĩ số trực tuyến trên trang tính để nhà trường tổng hợp báo cáo Sở hằng ngày;

+Từ ngày 06/12/2021: Ôn tạp và tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I theo kế hoạch;

+Dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+Các lớp rà soát và báo cáo trường hợp liên quan đến dịch Covid-19 (nếu có) cho đ/c Khoa;

 

T. Nam

Ba

07/12

+Dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+GVCN báo cáo sĩ số trực tuyến trên trang tính để nhà trường tổng hợp báo cáo Sở hằng ngày;

+Nộp báo cáo đánh giá tháng về Sở;

+Dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+Các lớp rà soát và báo cáo trường hợp liên quan đến dịch Covid-19 (nếu có) cho đ/c Khoa;

T. Khoa

08/12

+Dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+GVCN báo cáo sĩ số trực tuyến trên trang tính để nhà trường tổng hợp báo cáo Sở hằng ngày;

 

+Dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+Các lớp rà soát và báo cáo trường hợp liên quan đến dịch Covid-19 (nếu có) cho đ/c Khoa;

T. Nam

Năm

09/12

+Dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+GVCN báo cáo sĩ số trực tuyến trên trang tính để nhà trường tổng hợp báo cáo Sở hằng ngày;

+Các lớp rà soát và báo cáo trường hợp liên quan đến dịch Covid-19 (nếu có) cho đ/c Khoa;

+Dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

 

T. Khoa

Sáu

10/12

+Dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+GVCN báo cáo sĩ số trực tuyến trên trang tính để nhà trường tổng hợp báo cáo Sở hằng ngày;

+GVCN tổng hợp báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 cho đ/c Khoa;

+Dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

 

T. Nam

Bảy

11/12

+Dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+GVCN báo cáo sĩ số trực tuyến trên trang tính để nhà trường tổng hợp báo cáo Sở hằng ngày;

+HS hoàn thành chuyển khoản nộp tiền BHYT bắt buộc;

+GVCN tổng hợp báo cáo tình hình học tập của lớp theo mẫu trên trang tính trực tuyến;

+Các lớp rà soát và báo cáo trường hợp liên quan đến dịch Covid-19 (nếu có) cho đ/c Khoa;

+Từ 14h00-15h30: Họp HĐSP (CB chủ chốt tham gia trực tiếp tại trường; các đc khác tham dự trực tuyến trên nền tảng Teams);

+Từ 15h30-17h00: Họp tổ CM trực tuyến trên nền tảng Team;

T. Khoa

CN

12/12

 

 

 

Ghi chú: Ngoài các công việc trên, lịch còn có sự bổ sung theo lịch công tác của Sở GD &ĐT Hà Nội; Huyện ủy –HĐND- UBND Huyện Mê Linh và sự phân công công việc của đ/c Hiệu trưởng.

 

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

152