Trường THPT Tiền Phong xã Tiền Phong huyện Mê Linh thành phố Hà Nội
Thứ hai, 27/12/2021, 8:27
Lượt đọc: 153

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 ​( Từ ngày 27/12/2021- 02/01/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

 ( Từ ngày 27/12/2021- 02/01/2022)

Thứ/ ngày tháng

Nội dung công việc

Trực LĐ

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai

27/12

+SH chào cờ và Sinh hoạt tập thể;

+Dạy học trực tiếp (12B,C,D,E) và dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB đối với các lớp còn lại;

+GVCN báo cáo sĩ số trực tuyến trên trang tính để nhà trường tổng hợp báo cáo Sở hằng ngày;

 

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+Các lớp rà soát và báo cáo trường hợp liên quan đến dịch Covid-19 (nếu có) cho đ/c Khoa;

+Tổ CM đánh giá xếp lợi viên chức tháng 12 và nộp cho lãnh đạo NT;

T. Nam

Ba

28/12

+Dạy học trực tiếp (12H,I,K,M) và dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB đối với các lớp còn lại;

+GVCN báo cáo sĩ số trực tuyến trên trang tính để nhà trường tổng hợp báo cáo Sở hằng ngày;

+Nộp báo cáo đánh giá tháng về Sở;

+Lãnh đạo NT đánh giá xếp loại viên chức và báo cáo Sở;

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+Các lớp rà soát và báo cáo trường hợp liên quan đến dịch Covid-19 (nếu có) cho đ/c Khoa;

+14h00: BLĐ dự hội nghị giao ban trực tuyến của Sở ( Phòng đ/c HT)

T. Khoa

29/12

+Dạy học trực tiếp (12B,C,D, E) và dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB đối với các lớp còn lại;

+GVCN báo cáo sĩ số trực tuyến trên trang tính để nhà trường tổng hợp báo cáo Sở hằng ngày;

 

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+Các lớp rà soát và báo cáo trường hợp liên quan đến dịch Covid-19 (nếu có) cho đ/c Khoa;

+14h00: Đ/c Hiệu trưởng, Kế toán dự hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách 2022 trực tuyến ( Phòng đ/c HT)

T. Nam

Năm

30/12

+Dạy học trực tiếp (12H,I,K,M) và dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB đối với các lớp còn lại;

+GVCN báo cáo sĩ số trực tuyến trên trang tính để nhà trường tổng hợp báo cáo Sở hằng ngày;

+Các lớp rà soát và báo cáo trường hợp liên quan đến dịch Covid-19 (nếu có) cho đ/c Khoa;

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

 

T. Khoa

Sáu

31/12

+Dạy học trực tiếp (12B,C,D, E) và dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB đối với các lớp còn lại;

+GVCN báo cáo sĩ số trực tuyến trên trang tính để nhà trường tổng hợp báo cáo Sở hằng ngày;

+GVCN tổng hợp báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 cho đ/c Khoa;

+14h00: BLĐ dự hội nghị giao ban trực tuyến của Sở ( Phòng đ/c HT)

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+GVCN tổ chức đánh giá xếp loại hạnh kiểm của lớp;

T. Nam

Bảy

01/01/22

 

 

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

 

 

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

T. Khoa

CN

02/01

 

 

 

Ghi chú: Ngoài các công việc trên, lịch còn có sự bổ sung theo lịch công tác của Sở GD &ĐT Hà Nội; Huyện ủy –HĐND- UBND Huyện Mê Linh và sự phân công công việc của đ/c Hiệu trưởng.

 

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

98