Trường THPT Tiền Phong xã Tiền Phong huyện Mê Linh thành phố Hà Nội
Thứ hai, 17/1/2022, 8:29
Lượt đọc: 124

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 (HK2) ​(Từ ngày 17/01- 23/01/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 (HK2)

 ( Từ ngày 17/01- 23/01/2022)

Thứ/ ngày tháng

Nội dung công việc

Trực LĐ

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai

17/01

+Thực hiện TKB số 1 HK2;

+Sinh hoạt chào cờ đầu tuần (theo đơn vị lớp);

+Nộp KH kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2022 về UBKT Huyện ủy;

+Dạy học trực tiếp (12B,C,G,I,K) và dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB đối với các lớp còn lại;

+Các lớp rà soát và báo cáo trường hợp liên quan đến dịch Covid-19 (nếu có) cho đ/c Khoa;

+Dạy học tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+Các lớp rà soát và báo cáo trường hợp liên quan đến dịch Covid-19 (nếu có) cho đ/c Khoa;

T. Nam

Ba

18/01

+Dạy học trực tiếp (12B,C,G,I,K) và dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB đối với các lớp còn lại;

+Các lớp rà soát và báo cáo trường hợp liên quan đến dịch Covid-19 (nếu có) cho đ/c Khoa;

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+Từ 14h00: BLĐ họp sơ kết HK1 và triển khai NV HK2 của Sở (Trực tuyến tại phòng HT);

+Các lớp rà soát và báo cáo trường hợp liên quan đến dịch Covid-19 (nếu có) cho đ/c Khoa;

T. Khoa

19/01

+Dạy học trực tiếp (12B,C,G,I,K) và dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB đối với các lớp còn lại;

+GVCN báo cáo sĩ số trực tuyến trên trang tính để nhà trường tổng hợp báo cáo Sở hằng ngày;

+Các lớp rà soát và báo cáo trường hợp liên quan đến dịch Covid-19 (nếu có) cho đ/c Khoa;

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+Các lớp rà soát và báo cáo trường hợp liên quan đến dịch Covid-19 (nếu có) cho đ/c Khoa;

+16h00: Cấp ủy, NV TB chuẩn bị xong mọi điều kiện tổ chức KN ĐV mới;

T. Nam

Năm

20/01

+Dạy học trực tiếp (12B,C,G,I,K) và dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB đối với các lớp còn lại;

+GVCN báo cáo sĩ số trực tuyến trên trang tính để nhà trường tổng hợp báo cáo Sở hằng ngày;

+Các lớp rà soát và báo cáo trường hợp liên quan đến dịch Covid-19 (nếu có) cho đ/c Khoa;

+Tiết 4: Họp Chi bộ kết nạp ĐV mới (đ/c Thương, các đ/c diện cách ly dự online););

+Tiết 5: Họp HĐSP ( các đ/c diện cách ly dự online);

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+Các lớp rà soát và báo cáo trường hợp liên quan đến dịch Covid-19 (nếu có) cho đ/c Khoa;

T. Khoa

Sáu

21/01

+Dạy học trực tiếp (12B,C,G,I,K) và dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB đối với các lớp còn lại;

+GVCN báo cáo sĩ số trực tuyến trên trang tính để nhà trường tổng hợp báo cáo Sở hằng ngày;

+GVCN tổng hợp báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 cho đ/c Khoa;

 

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+Các lớp rà soát và báo cáo trường hợp liên quan đến dịch Covid-19 (nếu có) cho đ/c Khoa;

T. Nam

Bảy

22/01

+Dạy học trực tiếp (12B,C,G,I,K) và dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB đối với các lớp còn lại;

+GVCN báo cáo sĩ số trực tuyến trên trang tính để nhà trường tổng hợp báo cáo Sở hằng ngày;

+HS hoàn thành chuyển khoản nộp tiền BHYT bắt buộc;

 

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+GVCN tổng hợp báo cáo tình hình học tập của lớp theo mẫu trên trang tính trực tuyến;

+Các lớp rà soát và báo cáo trường hợp liên quan đến dịch Covid-19 (nếu có) cho đ/c Khoa;

 

T. Khoa

CN

23/01

 

 

 

Ghi chú: Ngoài các công việc trên, lịch còn có sự bổ sung theo lịch công tác của Sở GD &ĐT Hà Nội; Huyện ủy –HĐND- UBND Huyện Mê Linh và sự phân công công việc của đ/c Hiệu trưởng.

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105