Chủ nhật, 12/9/2021, 16:37
Lượt đọc: 64

Lịch công tác tuần 2 (từ 13/9-19/9/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

 ( Từ ngày 13/9- 19/9/2021)

 

Thứ/ ngày tháng

Nội dung công việc

Trực LĐ

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai

13/9

+Thực hiện TKB số 2_HK I áp dụng từ 13/9/2021;

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

 

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+GVCN nhập thông tin Ban ĐDCMHS; Ban cán sự lớp của lớp trực tuyến theo mẫu;

T. Nam

Ba

14/9

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

 

T. Khoa

15/9

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

 

+Tiết 1,2: Sinh hoạt chuyên môn (Trực tuyến trên Teams_TTCM chủ trì);

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

 

T. Nam

Năm

16/9

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

 

T. Khoa

Sáu

17/9

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+Đ/c Nam, đ/ Thúy dự Hội nghị Công đoàn ngành (Hình thức trực tuyến theo điểm cầu, phòng đ/c HT);

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+Niêm yết các Kế hoạch, Quy chế, văn bản phục vụ HN viên chức và Công đoàn năm học 2021-2022;

T. Nam

Bảy

18/9

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+Tổng hợp, báo cáo và rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch Covid-19 ( GVCN và đ/c Khoa)

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+GVCN tổng hợp báo cáo tình hình học tập của lớp theo mẫu, gửi bản mềm cho lãnh đạo;

 

T. Khoa

CN

19/9

 

 

 

 

Ghi chú: Ngoài các công việc trên, lịch còn có sự bổ sung theo lịch công tác của Sở GD &ĐT Hà Nội; Huyện ủy –HĐND- UBND Huyện Mê Linh và sự phân công công việc của đ/c Hiệu trưởng.

 

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC BẢO VỆ HÀNG TUẦN

STT

Thứ

Ngày, tháng, năm

Ban ngày

Ban Đêm

Họ và tên

Thời gian

Trực thay
( nếu có)

Họ và tên

Thời gian

Trực thay
( nếu có)

2

Hai

13/09/2021

Lê văn Mận

Từ 7giờ đến 19h00

 

Nguyễn Văn Lợi

Từ 19 giờ đến 7h00

 

Nguyễn Văn Minh

 

Nguyễn Tiến Tuyên

 

3

Ba

14/09/2021

Nguyễn Tiến Tuyên

Từ 7giờ đến 19h00

 

Lê văn Mận

Từ 19 giờ đến 7h00

 

Nguyễn Văn Lợi

 

Nguyễn Văn Minh

 

4

15/09/2021

Nguyễn Văn Minh

Từ 7giờ đến 19h00

 

Nguyễn Tiến Tuyên

Từ 19 giờ đến 7h00

 

Lê văn Mận

 

Nguyễn Văn Lợi

 

5

Năm

16/09/2021

Nguyễn Văn Lợi

Từ 7giờ đến 19h00

 

Nguyễn Văn Minh

Từ 19 giờ đến 7h00

 

Nguyễn Tiến Tuyên

 

Lê văn Mận

 

6

Sáu

17/09/2021

Lê văn Mận

Từ 7giờ đến 19h00

 

Nguyễn Văn Lợi

Từ 19 giờ đến 7h00

 

Nguyễn Văn Minh

 

Nguyễn Tiến Tuyên

 

7

Bảy

18/09/2021

Nguyễn Tiến Tuyên

Từ 7giờ đến 19h00

 

Lê văn Mận

Từ 19 giờ đến 7h00

 

Nguyễn Văn Lợi

 

Nguyễn Văn Minh

 

8

CN

19/09/2021

Nguyễn Văn Minh

Từ 7giờ đến 19h00

 

Nguyễn Tiến Tuyên

Từ 19 giờ đến 7h00

 

Lê văn Mận

 

Nguyễn Văn Lợi

 

 

 

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

152