Trường THPT Tiền Phong xã Tiền Phong huyện Mê Linh thành phố Hà Nội
Thứ hai, 1/11/2021, 10:31
Lượt đọc: 48

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 ​(Từ ngày 01/11- 07/11/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

 ( Từ ngày 01/11- 07/11/2021)

 

Thứ/ ngày tháng

Nội dung công việc

Trực LĐ

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai

01/11

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+GVCN báo cáo sĩ số trực tuyến trên trang tính để nhà trường tổng hợp báo cáo Sở hằng ngày;

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

 

T. Nam

Ba

02/11

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+GVCN báo cáo sĩ số trực tuyến trên trang tính để nhà trường tổng hợp báo cáo Sở hằng ngày;

+Ban lãnh đạo và tổ chuyên môn dự giờ giáo viên theo KH;

+Tiết 1,2: Họp Chi bộ trực tuyến trên nền tảng Teams ( từ 13h00);

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

 

T. Khoa

03/11

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+GVCN báo cáo sĩ số trực tuyến trên trang tính để nhà trường tổng hợp báo cáo Sở hằng ngày;

+Ban lãnh đạo và tổ chuyên môn dự giờ giáo viên theo KH;

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+Tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn trường lần 2 (đ/c Khoa phụ trách và phân công nhiệm vụ cụ thể);

T. Nam

Năm

04/11

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+GVCN báo cáo sĩ số trực tuyến trên trang tính để nhà trường tổng hợp báo cáo Sở hằng ngày;

+Ban lãnh đạo và tổ chuyên môn dự giờ giáo viên theo KH;

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

 

T. Khoa

Sáu

05/11

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+Ban lãnh đạo và tổ chuyên môn dự giờ giáo viên theo KH;

+GVCN báo cáo sĩ số trực tuyến trên trang tính để nhà trường tổng hợp báo cáo Sở hằng ngày;

 

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+Tiết 1,2: Họp Hội đồng sư phạm trên nền tảng Teams ( từ 13h00);

 

T. Nam

Bảy

06/11

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+GVCN báo cáo sĩ số trực tuyến trên trang tính để nhà trường tổng hợp báo cáo Sở hằng ngày;

 

+Dạy học trực tuyến trên nền tảng Teams theo TKB;

+GVCN tổng hợp báo cáo tình hình học tập của lớp theo mẫu trên trang tính trực tuyến;

+Tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn trường lần 3 (đ/c Khoa phụ trách và phân công nhiệm vụ cụ thể);

T. Khoa

CN

   07/11

 

 

 

Ghi chú: Ngoài các công việc trên, lịch còn có sự bổ sung theo lịch công tác của Sở GD &ĐT Hà Nội; Huyện ủy –HĐND- UBND Huyện Mê Linh và sự phân công công việc của đ/c Hiệu trưởng.

 

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

152