Thứ hai, 23/8/2021, 21:45
Lượt đọc: 273

Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và điều chỉnh sai sót thông tin thí sinh năm 2021

Nhà trường gửi đến các học sinh và cha, mẹ học sinh hướng dẫn thay đổi nguyện vọng đăng ký đăng ký xét tuyển vào đại học; cao đẳng ngành giáo dục mầm non và điều chỉnh sai sót thông tin thí sinh năm 2021.

1. Hướng dẫn thí sinh thay đổi nguyện vọng trực tuyến;

2. Hướng dẫn thí sinh thay đổi nguyện vọng trực tiếp;

3. Mẫu phiếu thay đổi nguyện vọng trực tiếp.

(chi tiết trong file đính kèm)

 

Lưu ý: Từ ngày 24/08/2021 đến ngày 25/08/2021, Hệ thống mở thực hành thử nghiệm việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT) trực tuyến. Sau thời gian thử nghiệm, Hệ thống sẽ khôi phục lại toàn bộ nguyện vọng ban đầu để thí sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT từ ngày 29/08/2021.

Viết bình luận

105