Thứ năm, 29/7/2021, 22:0
Lượt đọc: 162

Kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2021

TỶ LỆ ĐỖ TỐT NGHIỆP: 99,76%

 

STT

Lớp

Số HS

Số đỗ tốt nghiệp

Ghi chú

Số lượng

Tỷ lệ

1

12A

45

45

100%

 

2

12B

44

44

100%

 

3

12C

41

41

100%

 

4

12D

41

41

100%

 

5

12E

43

42

98%

 

6

12G

46

46

100%

 

7

12H

40

40

100%

 

8

12I

42

42

100%

 

9

12K

41

41

100%

 

10

12M

42

42

100%

 

Tổng

425

424

99,76%

 

ĐIỂM CAO THEO KHỐI A, A1, C, D

 

Khối

A

A1

C

D

Ghi chú

Điểm cao nhất

25.6

24.85

27.25

25.15

 

ĐTB theo khối cao nhất

20.9

20.8

18.3

19.1

 

 

ĐIỂM CAO NHẤT THEO MÔN THI

 

Môn

Điểm cao nhất

Ghi chú

Toán

8.8

 

 

 

Văn

9

 

 

 

8.25

 

 

 

Hóa

8.75

 

 

 

Sinh

6.5

 

 

 

Sử

9

 

 

 

Địa

9.25

 

 

 

CD

10

 

 

 

Anh

9.6

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐIỂM CAO NHẤT THEO KHỐI A, A1, C, D

 

Số thứ tự

Lớp 12

Họ và tên

Ngày sinh

Điểm số các bài thi

Khối

Tổng điểm

Toán

Ngữ văn

Vật lí

Hóa học

Sinh học

Lịch sử

Địa lý

GD
CD

Ngoại ngữ

1

12A

ĐẶNG HOÀNG VIỆT

25/11/2003

 

9

 

 

 

9

9.25

 

 

C

27.25

2

12H

NGUYỄN BÁ DƯƠNG

07/11/2003

8.6

 

8.25

8.75

 

 

 

 

 

A

25.60

3

12M

LÊ THẢO LINH

06/10/2003

8

7.75

 

 

 

 

 

 

9.4

D

25.15

4

12M

ĐỖ HẢI ĐĂNG

19/08/2003

7.8

 

8.25

 

 

 

 

 

8.8

A1

24.85

 

DANH SÁCH THEO KHỐI A, A1, C, D ĐẠT TỪ 24 ĐIỂM TRỞ LÊN

 

Số thứ tự

Lớp 12

Họ và tên

Ngày sinh

Điểm số các bài thi

Tổng điểm theo khối

Ghi chú

TO

VA

LY

HO

SI

SU

DI

CD

NN

MAX

Khối MAX

1

12A

ĐẶNG HOÀNG VIỆT

25/11/2003

 

9

 

 

 

9

9.25

 

 

27.25

A

 

2

12H

NGUYỄN BÁ DƯƠNG

07/11/2003

8.6

 

8.25

8.75

 

 

 

 

 

25.6

A

 

3

12G

PHẠM THỊ HOA

30/03/2003

 

8.75

 

 

 

8

8.5

 

 

25.25

A

 

4

12M

LÊ THẢO LINH

06/10/2003

8

7.75

 

 

 

 

 

 

9.4

25.15

D

 

5

12G

TRẦN THỊ NGỌC ÁNH

04/11/2003

8

8.5

 

 

 

 

 

 

8.6

25.1

D

 

6

12M

NGUYỄN THÀNH ĐẠT

19/02/2003

8.8

7.25

 

 

 

 

 

 

9

25.05

D

 

7

12H

NGUYỄN MINH ĐỨC

10/10/2003

 

8.5

 

 

 

7.5

9

 

 

25

A

 

8

12E

LƯU THỊ THU NGÂN

31/07/2003

8.2

7.75

 

 

 

 

 

 

9

24.95

D

 

9

12G

NGUYỄN THÙY LINH

29/10/2003

8

8.25

 

 

 

 

 

 

8.6

24.85

D

 

10

12M

ĐỖ HẢI ĐĂNG

19/08/2003

7.8

 

8.25

 

 

 

 

 

8.8

24.85

A

 

11

12A

NGUYỄN HUYỀN LINH

01/09/2003

8.6

7.75

 

 

 

 

 

 

8.4

24.75

D

 

12

12A

CHU HOÀNG NAM

07/10/2003

 

8

 

 

 

8.5

8.25

 

 

24.75

A

 

13

12A

NGÔ THỊ THỦY

06/06/2003

 

8.75

 

 

 

7.75

8

 

 

24.5

A

 

14

12B

NGUYỄN BẢO THƯ

06/03/2003

7

8.25

 

 

 

 

 

 

9.2

24.45

D

 

15

12E

NGUYỄN VĂN HIẾU

04/06/2003

8.4

 

8.25

7.75

 

 

 

 

 

24.4

A

 

16

12C

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

25/04/2003

8.4

8.5

 

 

 

 

 

 

7.4

24.3

D

 

17

12A

ĐÀO THỊ THU PHƯƠNG

04/10/2003

8.4

8.25

 

 

 

 

 

 

7.6

24.25

D

 

18

12A

PHẠM VĂN CƯƠNG

11/10/2003

8

 

7.25

 

 

 

 

 

9

24.25

A

 

19

12M

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

28/09/2003

8.4

8

 

 

 

 

 

 

7.6

24

D

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH CÓ ÍT NHẤT MỘT MÔN THI ĐẠT TỪ 9 ĐIỂM TRỞ LÊN

 

Số thứ tự

Lớp 12

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Điểm số các bài thi

Ghi chú

Ngữ văn

Lịch sử

Địa lý

GD
CD

Ngoại ngữ

1

2

4

5

6

8

12

13

14

15

16

1

12A

CỒ THỊ KIM ANH

Nữ

14/06/2003

 

 

 

9.5

 

1

2

12A

HOÀNG TUẤN ANH

Nam

12/08/2003

 

 

 

9

 

1

3

12A

PHẠM VĂN CƯƠNG

Nam

11/10/2003

 

 

 

 

9

1

4

12A

VŨ THỊ HỒNG HÀ

Nữ

17/10/2003

 

 

 

9.75

 

1

5

12A

NGUYỄN BÁ TUẤN

Nam

24/03/2003

 

 

 

9.25

 

1

6

12A

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

Nữ

09/10/2003

9

 

 

9

 

2

7

12A

PHẠM TRUNG HIẾU

Nam

23/02/2003

 

 

 

9.25

 

1

8

12A

ĐẶNG HOÀNG VIỆT

Nam

25/11/2003

9

9

9.25

9.5

 

4

9

12A

TRẦN NGỌC VINH

Nam

05/06/2003

 

 

 

9.5

 

1

10

12A

PHÙNG VĂN HUY

Nam

24/06/2003

 

 

 

9

 

1

11

12A

TRẦN THỊ LÃNG

Nữ

13/11/2003

 

 

 

9.75

 

1

12

12A

NGUYỄN HUYỀN LINH

Nữ

01/09/2003

 

 

 

9.75

 

1

13

12A

NGÔ THỊ THỦY

Nữ

06/06/2003

 

 

 

9.5

 

1

14

12A

CHU HOÀNG NAM

Nam

07/10/2003

 

 

 

10

 

1

15

12A

TRẦN THỊ THANH NGÂN

Nữ

19/02/2003

 

 

 

9

 

1

16

12A

ĐÀO THỊ THU PHƯƠNG

Nữ

04/10/2003

 

 

 

9.5

 

1

17

12B

ĐỖ THÁI BÌNH

Nữ

10/05/2003

 

 

 

9

 

1

18

12B

NGUYỄN MINH HẰNG

Nữ

17/08/2003

 

 

 

9.25

 

1

19

12B

NGUYỄN KHÁNH HÒA

Nữ

10/01/2003

 

 

 

9.25

 

1

20

12B

ĐINH NHẬT QUANG

Nam

23/11/2003

 

 

 

9.25

 

1

21

12B

NGUYỄN VĂN VIỆT

Nam

15/11/2003

 

 

 

10

 

1

22

12B

ĐẶNG PHÚ KHANG

Nam

29/07/2003

 

 

 

9

9.6

2

23

12B

ĐÀM TRỌNG KHÁNH

Nam

30/11/2003

 

 

 

9.75

 

1

24

12B

NGUYỄN TRUNG KIÊN

Nam

17/05/2003

 

 

 

10

 

1

25

12B

NGUYỄN ĐỨC QUÝ

Nam

04/08/2003

 

 

 

9.75

 

1

26

12B

LÊ THỊ LOAN

Nữ

18/12/2003

9

 

 

9.5

 

2

27

12B

NGUYỄN BẢO THƯ

Nữ

06/03/2003

 

 

 

 

9.2

1

28

12B

NGUYỄN HÀ MY

Nữ

16/04/2003

 

 

 

9.25

 

1

29

12B

TÔ THỊ THẢO MY

Nữ

13/02/2003

 

 

 

9.5

 

1

30

12B

NGUYỄN HÀ PHƯƠNG

Nữ

26/09/2003

 

 

 

9.5

 

1

31

12B

ĐÀO NGỌC TRỌNG

Nam

27/05/2003

 

 

9

 

 

1

32

12C

LÊ TUYẾT ANH

Nữ

11/07/2003

 

 

 

9

 

1

33

12C

LÊ THÙY DUNG

Nữ

18/10/2003

 

 

 

9

 

1

34

12C

PHẠM VĂN ĐƯỢC

Nam

19/12/2003

 

 

 

9.5

 

1

35

12C

NGUYỄN THỊ GIANG

Nữ

12/04/2003

 

 

 

9

 

1

36

12C

NGUYỄN THỊ GIANG

Nữ

14/02/2003

 

 

 

9.75

 

1

37

12C

NGUYỄN THỊ HIỀN

Nữ

25/07/2003

 

 

 

9.25

 

1

38

12C

PHẠM THU HIỀN

Nữ

07/12/2003

 

 

 

9

 

1

39

12C

ĐẶNG BÍCH PHƯỢNG

Nữ

20/02/2003

 

 

 

9.25

 

1

40

12C

PHAN HỮU PHÚ VINH

Nam

29/11/2003

 

 

 

9

 

1

41

12C

NGUYỄN THỊ HUỆ

Nữ

05/03/2003

 

 

 

9

 

1

42

12C

NGUYỄN TIẾN QUYÊN

Nam

26/04/2003

 

 

 

9.25

 

1

43

12C

LƯU THANH THẢO

Nữ

22/12/2003

 

 

 

9.75

 

1

44

12C

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

Nữ

18/10/2003

 

 

 

9.75

 

1

45

12C

LÊ THỊ THƯ

Nữ

28/11/2003

 

 

 

10

 

1

46

12C

NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN

Nữ

01/08/2003

 

 

 

9.5

 

1

47

12C

NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG

Nữ

01/08/2003

 

 

 

9

 

1

48

12D

ĐỖ PHƯƠNG ANH

Nữ

13/07/2003

 

 

 

9.5

 

1

49

12D

ĐOÀN HỮU TRƯỜNG DUY

Nam

15/03/2003

 

 

 

9

 

1

50

12D

ĐỖ THẾ HẢO

Nam

30/11/2003

 

 

 

9

 

1

51

12D

LÊ THỊ HẢI YẾN

Nữ

29/08/2003

 

 

 

9

 

1

52

12D

NGÔ LÊ HUY

Nam

25/06/2003

 

 

 

9

 

1

53

12D

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

Nữ

26/10/2003

 

 

 

9.75

 

1

54

12D

ĐÀO TRUNG KIÊN

Nam

16/04/2003

 

 

 

9

 

1

55

12D

NGUYỄN VĂN NAM

Nam

31/10/2003

 

 

 

9.75

 

1

56

12D

ĐINH THỊ PHƯƠNG

Nữ

13/09/2003

 

 

 

9.75

 

1

57

12E

NGUYỄN VIỆT ANH

Nam

19/03/2003

 

 

 

9

 

1

58

12E

HOÀNG THANH BÌNH

Nam

18/10/2003

 

 

 

9

9.4

2

59

12E

PHẠM KIÊN TRƯỜNG

Nam

27/11/2003

 

 

 

9.5

 

1

60

12E

VŨ MINH PHƯƠNG

Nam

26/12/2003

 

 

 

9

 

1

61

12E

PHẠM VĂN QUANG

Nam

12/06/2003

 

 

 

9

 

1

62

12E

VƯƠNG DUY THÀNH

Nam

25/11/2003

 

 

 

9.25

 

1

63

12E

ĐOÀN QUANG LINH

Nam

30/05/2003

 

 

 

9.75

 

1

64

12E

PHẠM THÀNH LONG

Nam

25/04/2003

 

 

 

9.25

 

1

65

12E

NGUYỄN THỊ THU THÚY

Nữ

22/05/2003

 

 

 

9

 

1

66

12E

TRẦN TRUNG THỰC

Nam

25/05/2003

 

 

 

9.75

 

1

67

12E

LƯU THỊ THU NGÂN

Nữ

31/07/2003

 

 

 

 

9

1

68

12E

ĐẶNG THỊ THU OANH

Nữ

04/07/2003

 

 

 

9

 

1

69

12G

NGUYỄN VÂN ANH

Nữ

29/12/2002

 

 

 

9.75

 

1

70

12G

HOÀNG THỊ HỒNG ÁNH

Nữ

25/06/2003

 

 

 

9.5

 

1

71

12G

TRẦN THỊ NGỌC ÁNH

Nữ

04/11/2003

 

 

 

9

 

1

72

12G

LƯU NHẬT TÙNG

Nam

14/08/2003

 

 

 

9.25

 

1

73

12G

NGUYỄN NGỌC TÙNG

Nam

31/08/2003

 

 

 

9.5

9.6

2

74

12G

PHẠM THỊ HOA

Nữ

30/03/2003

 

 

 

9.75

 

1

75

12G

BÙI MINH QUANG

Nam

27/11/2003

 

 

 

9

 

1

76

12G

NGUYỄN THÙY LINH

Nữ

29/10/2003

 

 

 

9

 

1

77

12G

TRẦN VĂN MINH

Nam

01/01/2003

 

 

 

9

 

1

78

12H

HỒ THÀNH AN

Nam

24/04/2003

 

 

 

9.5

 

1

79

12H

NGUYỄN MINH ĐỨC

Nam

10/10/2003

 

 

9

 

 

1

80

12H

ĐỖ THỊ HƯƠNG GIANG

Nữ

11/09/2003

 

 

 

9

 

1

81

12H

NGUYỄN KHẮC NAM HẢI

Nam

08/10/2003

 

 

 

10

 

1

82

12H

VƯƠNG THỊ HẠNH

Nữ

16/06/2003

 

 

 

9

 

1

83

12H

NGUYỄN THỊ THU HOÀI

Nữ

22/10/2003

 

 

 

9.25

 

1

84

12H

NGUYỄN VĂN HUY

Nam

13/08/2003

 

9

 

9.75

 

2

85

12H

PHẠM QUANG HUY

Nam

08/07/2003

 

 

 

9.25

 

1

86

12H

NGUYỄN THỊ TRANG LINH

Nữ

13/11/2003

 

 

 

9.25

 

1

87

12H

NGUYỄN NHƯ PHƯƠNG

Nữ

14/10/2003

 

 

 

9.75

 

1

88

12I

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

Nữ

03/10/2003

 

 

 

9.5

 

1

89

12I

ĐÀO THÙY DUNG

Nữ

11/11/2003

 

 

 

9.5

 

1

90

12I

PHAN THỊ DUYÊN

Nữ

19/05/2003

 

 

 

9

 

1

91

12I

ĐẶNG TRUNG ĐỨC

Nam

05/09/2003

 

 

 

9

 

1

92

12I

NGUYỄN THU HÀ

Nữ

17/10/2003

 

 

 

9.25

 

1

93

12I

NGUYỄN THỊ HIỀN

Nữ

17/04/2003

 

 

 

9.25

 

1

94

12I

PHẠM VĂN VIỆT

Nam

12/07/2003

 

 

 

9.5

 

1

95

12I

NGUYỄN THỊ HỒNG

Nữ

16/12/2003

 

 

 

9

 

1

96

12I

ĐÀM VĂN HÙNG

Nam

24/08/2003

 

 

9.25

9

 

2

97

12I

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Nữ

18/09/2003

 

 

 

9

 

1

98

12I

NGUYỄN VĂN MINH

Nam

05/09/2003

 

 

 

9.25

 

1

99

12K

PHẠM TIẾN ANH

Nam

10/07/2003

 

 

 

9.25

 

1

100

12K

NGUYỄN THỊ HÀ

Nữ

15/01/2003

 

 

 

9.25

 

1

101

12K

PHAN THANH HÀ

Nữ

13/06/2003

 

 

 

9

 

1

102

12K

NGUYỄN NHƯ VINH

Nam

09/08/2003

 

 

 

9

 

1

103

12K

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Nữ

09/12/2003

 

 

 

9

 

1

104

12K

ĐẶNG THÚY HƯỜNG

Nữ

05/11/2003

 

 

 

9

 

1

105

12K

NGÔ QUANG KHẢI

Nam

29/11/2003

 

 

 

 

9.2

1

106

12K

TRẦN MINH THÀNH

Nam

18/02/2003

 

 

 

9.75

 

1

107

12K

NGÔ NHẬT LONG

Nam

16/11/2003

 

 

 

9

 

1

108

12K

NGUYỄN XUÂN THỦY

Nam

09/01/2003

 

 

 

9.75

 

1

109

12K

PHẠM THỊ NGA

Nữ

10/10/2003

 

 

 

9.5

 

1

110

12M

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

Nữ

26/05/2003

 

 

 

9.5

 

1

111

12M

HOÀNG ANH DƯƠNG

Nam

11/04/2003

 

 

 

9.25

 

1

112

12M

NGUYỄN THÀNH ĐẠT

Nam

19/02/2003

 

 

 

 

9

1

113

12M

NGUYỄN DUY ĐÔNG

Nam

21/07/2003

 

 

 

9

 

1

114

12M

NGUYỄN HỮU PHƯỜNG

Nam

08/06/2003

 

 

 

10

 

1

115

12M

NGUYỄN ĐĂNG LÂM

Nam

11/12/2003

 

 

 

9.5

 

1

116

12M

HOÀNG THỊ KIM LIÊN

Nữ

11/01/2003

 

 

 

9

 

1

117

12M

LÊ THẢO LINH

Nữ

06/10/2003

 

 

 

 

9.4

1

118

12M

LƯƠNG THỊ NGỌC MAI

Nữ

05/09/2003

 

 

 

9

 

1

119

12M

ĐẶNG VĂN MINH

Nam

23/06/2003

 

 

 

9.5

 

1

120

12M

VƯƠNG THÙY TRANG

Nữ

08/05/2003

 

 

 

9

 

1

Cộng

3

2

4

112

9

146

 

Viết bình luận

105