Trường THPT Tiền Phong xã Tiền Phong huyện Mê Linh thành phố Hà Nội
Thứ ba, 23/11/2021, 17:7
Lượt đọc: 38

THÔNG BÁO Về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh trường THPT Tiền Phong

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT TIỀN PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh trường THPT Tiền Phong

 

- Căn cứ Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2021 của UBND thành phố Hà Nội; Căn cứ Kế hoạch số 382/KH-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2021 của UBND huyện Mê Linh; Căn cứ Kế hoạch số 247/KH-THPT TP ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Trường THPT Tiền Phong về Triển khai chiến dịch diêm vắc xin COVID-19 cho học sinh toàn trường năm 2021-2022.

Trường THPT Tiền Phong phối hợp với Trung tâm y tế huyện Mê Linh, Trạm y tế xã Tiền Phong, Trạm y tế xã Văn Khê, Trạm y tế xã Chu Phan triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh toàn trường vào ngày 24 và 25/11/2021 theo lịch như sau:

- Buổi sáng ngày 24/11/2021 - Khối 12 với 429 học sinh;

- Buổi chiều ngày 24/11/2021 - Khối 11 với 409 học sinh;

- Buổi sáng ngày 25/11/2021 - Khối 10 với 455 học sinh;

- Học sinh diện F2, F3 - 11h00 ngày 25/11/2021;

Lịch chi tiết đã được gửi đến cha mẹ học sinh và đăng tải trên website nhà trường.

Kính đề nghị các bậc cha mẹ học sinh quan tâm, nhắc nhở, tạo điều kiện cho học sinh trường THPT Tiền Phong đến trường theo lịch tiêm phòng đã được thông báo, thực hiện nghiêm túc thông điệp “5K”, khai báo y tế, đo thân nhiệt và thực hiện theo sự hướng dẫn của nhà trường./.  

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2021

HIỆU TRƯỜNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Quốc Nam

 

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

152