Trường THPT Tiền Phong xã Tiền Phong huyện Mê Linh thành phố Hà Nội

Hiệu trưởng

Nguyễn Quốc Nam
Nguyễn Quốc Nam

Hiệu phó

Tạ Đăng Khoa
Tạ Đăng Khoa

Trường THPT Tiền Phong

Địa chỉ: Thôn Trung hậu đoài, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0438185773