Trường THPT Tiền Phong xã Tiền Phong huyện Mê Linh thành phố Hà Nội
Thứ hai, 22/3/2021, 0:0
Lượt đọc: 220

Kế hoạch chuyên đề tổ Toán-Tin

TRƯỜNG THPT TIỀN PHONG

TỔ TOÁN TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2021

 

KẾ HOẠCH NGOẠI KHÓA TỔ TOÁN TIN

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của trường THPT Tiền Phong.

Căn cứ kế hoạch hoạt động chuyên môn của tổ Toán – Tin năm học 2020 – 2021.

Tổ Toán – Tin xây dựng kế hoạch hoạt động ngoại khóa như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Tạo không khí vui tươi, sân chơi tìm hiểu chuyên môn Toán và Tin cho học sinh nhà trường.

- Tạo điều kiện để giáo viên trong tổ, trao đổi chuyên môn.

- Yêu cầu tất cả các lớp có học sinh tham gia.

II. Nội dung.

1. Thời gian tổ chức: Giờ chào cờ tuần đầu tháng 4/2021 (sáng thứ 2 ngày 5/4)

2. Hình thức: Tìm hiểu kiến thức môn Toán, môn Tin dưới hình thức gameshow “Rung  Chuông Vàng”.

3. Thành phần:

+ Ban tổ chức: toàn bộ thành viên tổ Toán – Tin

+ Cố vấn: Cô Chi + Cô Đặng Hiền.

+ Dẫn chương trình: Thầy Nhã + Cô Trang

+ Thiết kế chương trình: Thầy Biên, Thầy Đạt, Cô Hằng.

+ Trang phục tổ: Cô Hạnh (Thầy Đạt thiết kế LOGO áo)

+ Xây dựng câu hỏi: Mỗi thành viên ra tối thiểu 5 câu Toán hoặc tin dưới hình thức TNKQ 4 lựa chọn hoặc câu trả lời ngắn. Ra câu hỏi về toán, tin trong thực tế; các câu hỏi suy luận hoặc câu hỏi về các sự kiện nổi bật, nhân vật nổi tiếng, các nhà Toán học…. tránh ra câu hỏi về kiến thức sách giáo khoa (nếu có thì chỉ ra câu hỏi vào phần nội dung chương trình lớp 10 đã học đến đầu tháng 3)

+ Chuẩn bị khánh tiết: Thầy Giang + Cô Thương

+ Phụ trách kỹ thuật, âm thanh, ghi hình: T Đạt; T Biên; C Minh; C Chi

+ Giám sát thi (coi thi): Thầy Chung; Cô Minh; Cô Chi; Cô Đặng Hiền cùng 2 MC.

+ Chuẩn bị quà trao giải và quà phần chơi dành cho khán giả: Cô Hạnh + Cô Nguyễn Hiền

+ Thư ký: Cô Nguyễn Hiền (Chuẩn bị thăm cứu trợ và thăm cho TS bị loại).

+ Chuẩn bị trò chơi vận động cho đội cứu trợ: Cô Hằng.

III. Tổ chức thực hiện.

1. Đối với các lớp

- Chọn 01 học sinh xuất sắc nhất để tham dự Chung kết.

- Chuẩn bị 01 bảng kích thước khoảng 25x30 cm + Phấn (hoặc bút viết bảng) để cho HS lớp mình trả lời câu hỏi khi thi (phía sau bảng ghi tên lớp mình).

- GVCN các lớp sẵn sàng cứu trợ bằng trò chơi vận động nếu có tình huống HS bị loại hết quá sớm.

2. Đối với tổ Toán – Tin.

- Xây dựng kế hoạch, duyệt BGH để tổ chức thực hiện chương trình. Triển khai đến các lớp thể lệ và những nội dung thi.

- Thiết kế chương trình, chuẩn bị nhân sự để thực hiện các nhiệm vụ.

- Chuẩn bị câu hỏi cho chương trình.

3. Thời gian thực hiện các nội dung

TT

Nội dung thực hiện

Người thực hiện, phụ trách

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Họp tổ, thống nhất nội dung

Cả tổ

11/3

 

2

Xây dựng kế hoạch, duyệt BGH

T Biên

15/3

 

3

Nộp danh sách HS thi

Các lớp nộp cho thầy Đạt

31/3

 

4

Ra câu hỏi thi

Cả tổ, nộp cho cô Thương

Trước 20/3

(Mỗi người ít nhất 5 câu)

5

Biên tập câu hỏi

T Biên, T Đạt, C Hằng, C Chi

25/3

(thứ 5)

 

6

Khánh tiết

T Giang, C Thương

Chiều 4/4 xong

T Biên, T Đạt, T Chung, C Ng Hiền cùng chuẩn bị sân khấu, kiểm tra các thiết bị loa đài, ghi hình, HD hs kê bàn ghế… chiều 4/4.

7

Quà cho khán giả, phần thưởng trao giải.

C Hạnh, C Nguyễn Hiền

Thứ 7 ngày 3-4 xong

 

8

Nội dung thi cứu trợ

C Hằng

Thứ 5 (25/3) xong

 

9

Trang phục tổ

C Hạnh

Trước 27/3

 

10

02 tiết mục Văn nghệ

Thầy Nhã

Trước 27/3

(Kết hợp các lớp HS)

11

Viết kịch bản chương trình

T Nhã, C Trang

Trước 25/3

 

12

Thiết kế powpoint

C Minh, C Chi

Trước 27/3

 

13

Họp tổ rút kinh n ghiệm

Cả tổ

Thứ 5 (8/5)

 

Ngoài các nội dung trên, các công việc phát sinh sẽ có phân công trực tiếp, cả tổ cùng trợ giúp nhau để hoàn thành công việc tốt nhất.

IV. Cơ cấu giải, dự trù kinh phí

1. Cơ cấu giải

            +) 01 giải nhất: 200.000đ

            +) 02 giải nhì: 150.000đx2=300.000đ

            +) 03 giải ba: 100.000đx3=300.000đ

            + 04 giải KK: 50.000ddx4=200.000đ

2. Dự trù kinh phí

            +) Giải thưởng: 1.000.000đ

            +) Khánh tiết: 300.000đ

            +) Phần thưởng cho khán giả: 200.000đ

            +) Quà phần cứu trợ của GVCN: 500.000đ

            +) In tài liệu, câu hỏi: 200.000đ

            +) Mua Văn phòng phẩm phục vụ thi: 300.000đ

            +) Hỗ trợ giáo viên của tổ trước và trong thực hiện chuyên đề, học sinh tham gia biểu diễn văn nghệ: 4.500.000đ

            +) Trang phục văn nghệ: 500.000đ (Biểu diễn trước và giữa cuộc chơi)

            Tổng: 7.500.000đ (bảy triệu năm trăm nghìn đồng)

Nguồn kinh phí: xin từ nhà trường.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa của tổ Toán – Tin năm học 2020 – 2021, kính mong BGH xem xét, tạo điều kiện về vật chất, tinh thần và chỉ đạo để tổ triển hai thực hiện đạt được mục đích đề ra./.

Nơi nhận:

- BGH

- Các thành viên tổ Toán - Tin

- GVCN các lớp

- Lưu

TỔ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Biên

 

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

        Nguyễn Quốc Nam


Phụ lục 1

Thể lệ cuộc thi “RUNG CHUÔNG VÀNG”

TÌM HIỂU KIẾN THỨC TOÁN – TIN

- 30 thí sinh đại diện cho 30 lớp sẽ tham gia tranh tài. Mỗi thí sinh bốc thăm vị trí và ngồi đúng sơ đồ được ban tổ chức phân công.

a) Đối với thí sinh tham gia thi đấu.

- Mỗi thí sinh tự chuẩn bị bảng kích thước 25x30cm, phấn (hoặc bút viết bảng) để trả lời câu hỏi (phía sau bảng ghi tên lớp mình).

- Mỗi thí sinh đều có cơ hội trả lời từ câu 1 tới câu số 15 và giành giải nhất - “Rung chuông vàng”.

- Sau khi MC đọc xong câu hỏi, thí sinh có thời gian 10 giây để suy nghĩ và trả lời. Trả lời xong úp bảng xuống (không cho thí sinh khác biết câu trả lời của mình), khi có hiệu lệnh của MC tất cả thí sinh giơ cao bảng ghi câu trả lời của mình.  Đáp án đưa ra trùng với đáp án của chương trình mới coi là đúng. Đáp án đưa ra phải rõ ràng, đúng chính tả. Trường hợp tồn tại đáp án đúng khác với đáp án của chương trình đưa ra, Ban cố vấn chương trình có quyết định cụ thể mới được công nhận.

- Khi trả lời sai, các thí sinh vừa bị loại di chuyển về phía thư ký để nhận lá thăm số thứ tự bị loại. Trong trường hợp số lượng thí sinh bị loại trong cùng một câu lớn hơn 1 thì sẽ bắt thăm may mắn trong chuỗi số thứ tự bị loại và lưu ý phải giữ lại lá thăm này. Sau phần chơi cứu trợ, dựa vào số lượng thí sinh mà đội cứu trợ cứu được, những thí sinh cầm trên tay lá thăm có số nằm trong khoảng được BTC công bố có quyền quay lại vị trí cũ của mình trên sàn thi đấu.

- Khi trên sàn thi đấu chỉ còn 1 thí sinh thì thí sinh đó được quyền duy nhất cho đến câu 14 giơ bảng “Cứu trợ” để nhận sự trợ giúp từ khán giả (chọn trong số khán giả giơ tay nhận cứu trợ lên cùng phân tích để trả lời câu hỏi).

- Trong trường hợp tất cả các thí sinh ở trên sàn đấu cùng trả lời sai ở 1 câu hỏi thì các thí sinh có quyền tham gia câu tiếp theo của chương trình. Nếu tiếp tục sai ở câu sau BTC sẽ xem xét và ra quyết định.

- Cuộc thi có thể kết thúc trước câu số 15 và thí sinh sau cùng còn lại trên sân thi đấu lúc này đạt giải nhất.

- Sau câu số 15, nếu còn lại nhiều thí sinh, sẽ tổ chức thi 3 câu hỏi phụ. Sau khi 3 câu hỏi phụ kết thúc, nếu có nhiều thí sinh trả lời đúng thì tổng phần thưởng cộng lại và chia đều cho các thí sinh và cuộc thi kết thúc.

- Quá trình thi đấu thí sinh phải trật tự không trao đổi trên sàn thi đấu.

- Quy định về trang phục: quần sẫm màu, áo đồng phục, đeo thẻ học sinh.

b) Đối với phần thi cứu trợ.

- Phần chơi cứu trợ sẽ do đội cứu trợ quyết định (đội cứu trợ là GVCN các lớp, chọn 10 GVCN tham gia0 .

- Phần chơi cứu trợ chỉ diễn ra trong khoảng  từ câu 1 đến câu 10, nghĩa là trong 10 câu hỏi đầu nếu số thí sinh bị loại nhiều, đội cứu trợ có thể phát tín hiệu “cứu trợ”, sau câu hỏi số 10 mà chưa nhận được tín hiệu “cứu trợ” từ đội cứu trợ thì phần chơi sẽ không diễn ra, các thí sinh bị loại không có cơ hội quay trở lại sàn thi đấu.

- Số lượng người được cứu trợ phụ thuộc vào kết quả của đội chơi cứu trợ và lá thăm hệ số nhân (gồm có 6 lá thăm may mắn: 0.5, 1, 2, 3, 4, tất cả).

c) Đối với các giám sát viên.

- Mỗi giám sát viên phụ trách 6 thí sinh theo hàng đã phân công.

- Nhiệm vụ của giám sát viên: theo dõi quá trình ghi đáp án, giơ bảng đáp án và kiểm soát đáp án sau khi MC công bố đáp án cho mỗi câu hỏi.

d) Đối với khán giả.

- Trong suốt quá trình thi đấu phải giữ gìn trật tự, không nhắc đáp án cho các thí sinh tham gia thi đấu

- Đến phần thi dành cho khán giả, mọi người có cơ hội trả lời, đáp án đúng sẽ nhận được phần quà của BTC.

- Khán giả có quyền tham gia cứu trợ bằng giơ tay khi nhận được lời cứu trợ từ thí sinh thi duy nhất trên sàn đấu

 

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

98